Resultats del projecte

Vídeo. Campanya de comunicació per professionalitzar el sector, facilitar l’entrada de peladors de suros adequadament formats i el relleu generacional.

Full informatiu-manual per les empreses que contractin personal: com buscar talent, competències a tenir en compte i ús de la plataforma OCUPFOREST.
Jornada PATT. SUROCAT: Talent, mecanització i oportunitats d’ocupació en la lleva del suro. Maig/Juny 2023

Jornada PATT. Maig 2024

Ocupforest-Surocat. Missió, objectius i entitats impulsores-associades

Estàndars i document d’examinació: Pelador/a de suro

Guia d’aprenenentatge i d’examinació

Manual per l’alumnat: Pelador/a de suro

Model de certificat-carnet: Pelador/a de suro