Reunió per treballar els estàndards que hauran de complir els peladors certificats pel SUROCAT

Es reuneix per segona vegada la taula d’experts del projecte SUROCAT per treballar plegats l’esborrany dels estàndards que s’hauran de complir per obtenir el carnet europeu de pelador o peladora de suro. El document, que avaluarà les habilitats dels candidats tant per la pela manual amb destral com per la pela mecanitzada, fa referència a qüestions tan diverses com el manteniment diari de l’eina, l’avaluació de riscos, la preparació de la zona de treball o com operar de forma segura i eficient. Cadascun d’aquests àmbits inclou diversos paràmetres considerats indispensables per l’assoliment de les competències així com una relació de possibles errors a tenir en compte en el moment de l’examen.

Una vintena de professionals de la lleva i representants d’institucions forestals i sureres i centres de recerca i formació han participat a la reunió, que ha tingut lloc a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners.